یادشان بزرگ داشته می‌شود اگر...

آنان که بزرگ بودند و رفتند...
1397/12/22
602778

بزرگداشت شهدا در یک جمله یعنی حفاظت از آنچه که آنان عزیزترین‌شان را فدایش کرده‌اند؛ 
امنیت، استقلال و آزادی هموطنان در سایه‌ی دیانت الهی و انسانیت.
بزرگداشت شهدا یعنی حفاظت از عقاید و سیانت از آزادی و امنیت هموطنان.
بزرگداشت شهدا یعنی محرومیت و فقر را برای هیچ هموطنی نتوانیم ببینیم.
بزرگداشت یاد شهدا یعنی آموختن از ایثارشان، آموختن اینکه بهترین را برای یکدیگر بخواهیم. آموختن اینکه برای یکدیگر فداکاری کنیم.
بزرگداشت شهدا یعنی حفاظت از عدالت و حق حتی به بهای جان‌مان. همانکه مرام سرور شهیدان علی(ع) و خاندان پاکش بود.
بزرگداشت یاد شهدا، ایستادن در برابر هر ظلمی است که بر مظلومی روا داشته می‌شود‌.
بزرگداشت شهدا یعنی انسانیت، یعنی احترام به حقوق یکدیگر، یعنی دوری از خودخواهی و حفاظت از منافع جمعی‌مان.
بزرگداشت یاد شهدا، مهربان بودن با هم است، دست در دست هم دادن، امیدوار بودن و تلاش برای هرچه آبادتر و آزادتر بودن سرزمینی است که آنان جان‌شان را پای حفظ ارزش‌های انسانی و اسلامی‌اش گذاشته‌اند.

۲۲ اسفند ماه، سالروز تاسیس بنیاد شهدا و جانبازان به فرمان امام(ره)، روز بزرگداشت یاد شهداست.
باشد که هرگز شرمنده‌ی نگاه مهربان شهیدی که از توی قاب عکس در بهشت زهرا به ما لبخند می‌زند نباشیم.

بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان