سرک کشیدن به دنیای رنگارنگ فرش ها

روز صنایع دستی
1397/3/20
656884

پرسه زدن در هزارتوهای نگارگری ایرانی، غرق شدن در نوای خیال‌انگیز سازها و مسحور شدن در رگه‌های کمال هنر ایرانی لذتی است که به واسطه‌ی صنعت و هنر نياكان و ذوق و هنر سازندگان آن‌ها نصیب هر بیننده‌ی صاحب ذوقی می‌شود.

زیبایی، ظرافت و هنر، واژه‌هایی شایسته‌ی توصیف صنایع دستی است. هنرهای دستی، گوهری از باغ خیال هستند که تولید آن‌ها نیازمند دستانی هنرمند، چشمانی ریزبین و عشقی مثال زدنی است.

هنرهای سنتی و صنایع دستی، نمودی از میراث هنری و داشته‌های فرهنگی یک کشور است.
صنایع دستی، تجلی گاه روح یک ملت و روایتگر زیبایی و حقیقت است. 

10 ژوئن (20 خرداد) روز جهانی صنایع دستی مبارک.

با سپاس 
مجموعه ذهن شکوهمند