اوقات شرعی به افق چالان چولان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی چالان چولان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چالان چولان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چالان چولان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1013:1116:5520:1320:3221:2600:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0914:1117:5521:1321:3322:2701:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0915:1118:5522:1422:3423:2802:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0816:1119:5523:1523:3500:2903:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0817:1120:5500:1500:3501:3004:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0718:1121:5601:1601:3602:3105:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0719:1222:5602:1702:3703:3206:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0620:1223:5603:1703:3704:3207:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0621:1200:5604:1804:3805:3308:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0622:1201:5605:1905:3906:3409:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0523:1202:5606:1906:3907:3510:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0500:1203:5707:2007:4008:3611:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0501:1204:5708:2008:4109:3612:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0502:1305:5709:2109:4110:3713:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0403:1306:5710:2110:4211:3814:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0404:1307:5711:2211:4212:3815:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0405:1308:5712:2212:4313:3916:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0406:1309:5813:2313:4314:4017:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0407:1410:5814:2314:4415:4018:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2301:0408:1411:5815:2415:4416:4119:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2302:0409:1412:5816:2416:4517:4120:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0410:1413:5817:2517:4518:4221:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0411:1414:5918:2518:4619:4222:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0412:1515:5919:2619:4620:4323:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0413:1516:5920:2620:4621:4300:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0414:1517:5921:2621:4722:4301:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0415:1518:5922:2722:4723:4402:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0416:1520:0023:2723:4700:4403:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0417:1621:0000:2700:4801:4404:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0418:1622:0001:2701:4802:4505:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0519:1623:0002:2802:4803:4506:25