اوقات شرعی به افق چغلوندی
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی چغلوندی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چغلوندی

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی تیر ماه به افق چغلوندی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2406:0613:1817:0220:2920:5021:4700:27
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2407:0614:1818:0221:3021:5022:4701:27
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2508:0715:1819:0322:3022:5023:4702:27
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2509:0716:1820:0323:3023:5000:4703:28
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2510:0717:1921:0300:3000:5001:4704:28
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2611:0718:1922:0301:3001:5102:4705:28
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2612:0819:1923:0302:3002:5103:4706:28
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2713:0820:1900:0403:3003:5104:4707:28
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2714:0921:1901:0404:3004:5105:4708:29
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2815:0922:2002:0405:3005:5106:4709:29
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2816:0923:2003:0406:3006:5007:4710:29
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2917:1000:2004:0407:3007:5008:4711:29
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3018:1001:2005:0508:3008:5009:4612:30
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3019:1102:2006:0509:3009:5010:4613:30
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3120:1103:2107:0510:3010:5011:4614:30
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3221:1204:2108:0511:2911:5012:4615:30
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3222:1205:2109:0512:2912:4913:4516:31
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3323:1306:2110:0513:2913:4914:4517:31
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3400:1307:2111:0514:2914:4915:4418:31
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3501:1408:2112:0615:2815:4816:4419:31
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3502:1509:2113:0616:2816:4817:4420:32
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3603:1510:2214:0617:2817:4818:4321:32
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3704:1611:2215:0618:2718:4719:4222:32
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3805:1612:2216:0619:2719:4720:4223:32
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3906:1713:2217:0620:2620:4621:4100:33
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4007:1814:2218:0621:2621:4622:4101:33
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4108:1815:2219:0622:2622:4523:4002:33
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4109:1916:2220:0623:2523:4500:3903:33
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4210:1917:2221:0600:2500:4401:3904:33
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4311:2018:2222:0601:2401:4402:3805:34
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4412:2119:2223:0602:2302:4303:3706:34