اوقات شرعی به افق قره ضیاءالدین
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی قره ضیاءالدین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره ضیاءالدین

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق قره ضیاءالدین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1106:4613:2917:1420:1220:3221:2500:42
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0907:4414:2918:1421:1321:3322:2701:41
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0708:4315:2819:1422:1422:3423:2802:41
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0609:4216:2820:1423:1523:3500:2903:40
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0410:4017:2821:1500:1600:3601:3004:40
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0211:3918:2822:1501:1701:3702:3205:40
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0112:3819:2823:1502:1802:3803:3306:39
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5913:3620:2700:1503:1903:3904:3407:39
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5714:3521:2701:1604:2004:4005:3508:39
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5615:3422:2702:1605:2105:4106:3609:38
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5416:3323:2703:1606:2206:4207:3810:38
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5217:3200:2704:1607:2307:4308:3911:38
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5118:3001:2705:1608:2408:4409:4012:37
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4919:2902:2706:1709:2509:4510:4113:37
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4820:2803:2707:1710:2610:4611:4314:37
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4621:2704:2708:1711:2711:4712:4415:36
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4422:2605:2709:1712:2812:4813:4516:36
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4323:2506:2610:1813:2913:4914:4617:36
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4100:2407:2611:1814:3014:5015:4818:35
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4001:2308:2612:1815:3015:5116:4919:35
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3802:2209:2613:1816:3116:5217:5020:35
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3703:2110:2614:1817:3217:5318:5121:35
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3604:2011:2615:1918:3318:5419:5322:34
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3405:1912:2616:1919:3419:5520:5423:34
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3306:1813:2617:1920:3520:5621:5500:34
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3107:1714:2618:1921:3621:5722:5601:34
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3008:1615:2619:2022:3722:5823:5702:34
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2909:1516:2620:2023:3823:5900:5903:33
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2810:1517:2621:2000:3901:0002:0004:33
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2611:1418:2622:2001:4002:0103:0105:33
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2512:1319:2623:2002:4003:0204:0206:33