اوقات شرعی به افق قلعه نو
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی قلعه نو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه نو

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قلعه نو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0913:1116:5620:1420:3321:2800:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0814:1117:5621:1421:3422:2901:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0815:1118:5622:1522:3523:3002:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0716:1119:5623:1623:3600:3103:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0717:1120:5600:1600:3601:3104:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0618:1121:5601:1701:3702:3205:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0619:1222:5702:1802:3803:3306:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0520:1223:5703:1803:3804:3407:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2614:0521:1200:5704:1904:3905:3508:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2515:0522:1201:5705:2005:4006:3609:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0423:1202:5706:2006:4007:3610:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2417:0400:1203:5707:2107:4108:3711:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0401:1204:5808:2108:4209:3812:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0302:1305:5809:2209:4210:3913:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0303:1306:5810:2210:4311:3914:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:0304:1307:5811:2311:4312:4015:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:0305:1308:5812:2412:4413:4116:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2123:0306:1309:5913:2413:4414:4117:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2100:0307:1410:5914:2514:4515:4218:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2101:0308:1411:5915:2515:4516:4219:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2102:0209:1412:5916:2516:4617:4320:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2003:0210:1413:5917:2617:4618:4321:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2004:0211:1415:0018:2618:4719:4422:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2005:0212:1516:0019:2719:4720:4423:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0313:1517:0020:2720:4821:4500:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0314:1518:0021:2721:4822:4501:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0315:1519:0022:2822:4823:4602:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0316:1520:0123:2823:4900:4603:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0317:1621:0100:2800:4901:4604:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0318:1622:0101:2901:4902:4605:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0319:1623:0102:2902:4903:4706:25