اوقات شرعی به افق اشترینان
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی اشترینان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اشترینان

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تیر ماه به افق اشترینان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2206:0513:1717:0320:3020:5121:4800:26
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2207:0514:1818:0321:3021:5122:4801:26
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0515:1819:0322:3022:5123:4802:26
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2309:0516:1820:0323:3123:5100:4803:27
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2310:0617:1821:0300:3100:5101:4804:27
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0618:1822:0401:3101:5102:4805:27
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2412:0619:1923:0402:3102:5103:4806:27
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0720:1900:0403:3103:5104:4807:28
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2514:0721:1901:0404:3104:5105:4808:28
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0822:1902:0405:3105:5106:4809:28
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0823:1903:0506:3106:5107:4810:28
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0800:2004:0507:3107:5108:4811:29
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2718:0901:2005:0508:3108:5109:4812:29
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0902:2006:0509:3009:5110:4713:29
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:1003:2007:0510:3010:5111:4714:29
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2921:1004:2008:0611:3011:5012:4715:30
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:1105:2009:0612:3012:5013:4716:30
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:1106:2110:0613:3013:5014:4617:30
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:1207:2111:0614:2914:5015:4618:30
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:1308:2112:0615:2915:4916:4519:31
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:1309:2113:0616:2916:4917:4520:31
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:1410:2114:0617:2817:4918:4421:31
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:1411:2115:0618:2818:4819:4422:31
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3605:1512:2116:0619:2819:4820:4323:32
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:1613:2117:0720:2720:4721:4300:32
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1614:2218:0721:2721:4722:4201:32
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1715:2219:0722:2622:4623:4102:32
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:1716:2220:0723:2623:4600:4003:33
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:1817:2221:0700:2500:4501:4004:33
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4111:1918:2222:0701:2501:4402:3905:33
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4212:1919:2223:0702:2402:4403:3806:33