اوقات شرعی به افق شول آباد
امروز : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی شول آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شول آباد

سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شول آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3406:1013:1016:5320:1020:3021:2400:22
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0913:1016:5320:1120:3121:2400:22
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0913:1016:5320:1220:3121:2500:22
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0813:1016:5320:1220:3221:2600:22
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0813:1016:5320:1320:3321:2700:22
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0713:1016:5420:1420:3421:2800:22
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0713:1016:5420:1420:3421:2900:22
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0613:1116:5420:1520:3521:2900:22
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0613:1116:5420:1620:3621:3000:22
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0613:1116:5420:1620:3621:3100:22
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0513:1116:5420:1720:3721:3200:22
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0513:1116:5420:1720:3721:3300:22
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0513:1116:5520:1820:3821:3300:22
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0513:1116:5520:1920:3921:3400:22
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0413:1216:5520:1920:3921:3500:22
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0413:1216:5520:2020:4021:3500:22
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0413:1216:5520:2020:4021:3600:22
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0413:1216:5520:2120:4121:3700:22
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0413:1216:5620:2120:4121:3700:23
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0413:1316:5620:2220:4221:3800:23
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0413:1316:5620:2220:4221:3800:23
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1316:5620:2220:4321:3900:23
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1316:5620:2320:4321:3900:23
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1316:5720:2320:4321:4000:23
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1416:5720:2420:4421:4000:23
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1416:5720:2420:4421:4000:24
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1416:5720:2420:4521:4100:24
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1416:5720:2520:4521:4100:24
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1416:5820:2520:4521:4100:24
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1516:5820:2520:4521:4200:24
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0413:1516:5820:2520:4621:4200:24