اوقات شرعی به افق شول آباد
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی شول آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شول آباد

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شول آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0913:1016:5320:1120:3021:2400:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0914:1017:5321:1121:3122:2501:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0815:1018:5322:1222:3223:2602:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0816:1019:5323:1323:3200:2603:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0717:1020:5300:1300:3301:2704:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0718:1021:5401:1401:3402:2805:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0719:1022:5402:1502:3403:2906:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:0620:1123:5403:1503:3504:3007:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2814:0621:1100:5404:1604:3605:3008:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0622:1101:5405:1605:3606:3109:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:0523:1102:5406:1706:3707:3210:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0500:1103:5407:1807:3808:3311:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:0501:1104:5508:1808:3809:3312:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0402:1105:5509:1909:3910:3413:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:0403:1206:5510:1910:3911:3514:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0404:1207:5511:2011:4012:3515:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0405:1208:5512:2012:4013:3616:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:0406:1209:5513:2113:4114:3717:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:0407:1210:5614:2114:4115:3718:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0408:1311:5615:2215:4216:3819:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0409:1312:5616:2216:4217:3820:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0410:1313:5617:2317:4318:3921:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2304:0411:1314:5618:2318:4319:3922:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:0412:1315:5719:2319:4420:4023:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0413:1416:5720:2420:4421:4000:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0414:1417:5721:2421:4422:4101:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0415:1418:5722:2422:4523:4102:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0416:1419:5823:2523:4500:4103:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0417:1420:5800:2500:4501:4204:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0418:1521:5801:2501:4502:4205:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0419:1522:5802:2502:4603:4206:25