اوقات شرعی به افق شول آباد
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی شول آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شول آباد

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تیر ماه به افق شول آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2406:0513:1516:5820:2620:4621:4200:25
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2407:0514:1517:5921:2621:4622:4201:25
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2408:0515:1618:5922:2622:4623:4302:25
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2509:0616:1619:5923:2623:4600:4303:25
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2510:0617:1620:5900:2600:4601:4304:26
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2611:0618:1622:0001:2601:4702:4305:26
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2612:0719:1623:0002:2602:4703:4306:26
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2613:0720:1700:0003:2603:4704:4307:26
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2714:0721:1701:0004:2604:4705:4308:27
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2715:0822:1702:0005:2605:4706:4309:27
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2816:0823:1703:0106:2606:4607:4210:27
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2917:0900:1704:0107:2607:4608:4211:27
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2918:0901:1805:0108:2608:4609:4212:28
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3019:0902:1806:0109:2609:4610:4213:28
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3020:1003:1807:0110:2610:4611:4214:28
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:1004:1808:0111:2611:4612:4115:28
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3222:1105:1809:0212:2512:4613:4116:29
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3323:1106:1810:0213:2513:4514:4017:29
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3300:1207:1911:0214:2514:4515:4018:29
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3401:1308:1912:0215:2515:4516:4019:29
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3502:1309:1913:0216:2416:4417:3920:30
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3603:1410:1914:0217:2417:4418:3921:30
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3704:1411:1915:0218:2418:4419:3822:30
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3705:1512:1916:0219:2319:4320:3823:30
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3806:1513:1917:0320:2320:4321:3700:31
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3907:1614:1918:0321:2221:4222:3601:31
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4008:1715:1919:0322:2222:4223:3602:31
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4109:1716:2020:0323:2123:4100:3503:31
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4210:1817:2021:0300:2100:4101:3404:31
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4311:1918:2022:0301:2001:4002:3405:32
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4412:1919:2023:0302:2002:3903:3306:32