اوقات شرعی به افق شاندرمن
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی شاندرمن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاندرمن

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق شاندرمن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0205:5313:1617:0920:3821:0022:0200:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0206:5314:1618:0921:3822:0023:0201:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0207:5415:1619:0922:3823:0000:0202:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0208:5416:1620:0923:3800:0001:0203:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0309:5417:1621:0900:3801:0002:0204:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0310:5518:1722:1001:3802:0003:0205:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0411:5519:1723:1002:3803:0004:0206:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0412:5520:1700:1003:3804:0005:0207:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0513:5621:1701:1004:3805:0006:0208:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0514:5622:1702:1005:3806:0007:0209:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0615:5723:1803:1006:3807:0008:0110:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0716:5700:1804:1107:3808:0009:0111:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0817:5801:1805:1108:3809:0010:0112:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0818:5802:1806:1109:3809:5911:0113:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0919:5903:1807:1110:3810:5912:0014:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1020:5904:1808:1111:3711:5913:0015:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1122:0005:1909:1112:3712:5913:5916:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1223:0106:1910:1113:3713:5814:5917:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1200:0107:1911:1114:3614:5815:5818:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1301:0208:1912:1115:3615:5716:5819:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1402:0209:1913:1116:3616:5717:5720:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1503:0310:1914:1217:3517:5718:5721:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1604:0411:1915:1218:3518:5619:5622:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1705:0412:1916:1219:3419:5620:5523:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1806:0513:2017:1220:3420:5521:5400:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1907:0614:2018:1221:3321:5422:5401:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2108:0715:2019:1222:3322:5423:5302:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2209:0716:2020:1123:3223:5300:5203:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2310:0817:2021:1100:3100:5201:5104:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2411:0918:2022:1101:3101:5202:5005:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2512:1019:2023:1102:3002:5103:4906:28