اوقات شرعی به افق فیرورق
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی فیرورق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیرورق

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق فیرورق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1206:4713:2917:1420:1220:3221:2500:42
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1107:4514:2918:1421:1321:3322:2601:42
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0908:4415:2919:1422:1422:3423:2702:42
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0709:4316:2920:1523:1523:3500:2903:41
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0610:4217:2921:1500:1600:3601:3004:41
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0411:4018:2822:1501:1701:3702:3105:41
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0212:3919:2823:1502:1802:3803:3206:40
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0113:3820:2800:1603:1903:3904:3407:40
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5914:3621:2801:1604:2004:4005:3508:40
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5715:3522:2802:1605:2105:4106:3609:39
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5616:3423:2803:1606:2206:4207:3710:39
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5417:3300:2804:1607:2307:4308:3811:39
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5318:3201:2705:1708:2408:4409:4012:38
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5119:3002:2706:1709:2509:4510:4113:38
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5020:2903:2707:1710:2610:4611:4214:38
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4821:2804:2708:1711:2711:4712:4315:37
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4622:2705:2709:1712:2812:4813:4516:37
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4523:2606:2710:1813:2813:4914:4617:37
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4300:2507:2711:1814:2914:5015:4718:36
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4201:2408:2712:1815:3015:5116:4819:36
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4102:2309:2713:1816:3116:5217:4920:36
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3903:2210:2714:1817:3217:5318:5121:36
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3804:2111:2715:1918:3318:5419:5222:35
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3605:2012:2716:1919:3419:5520:5323:35
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3506:1913:2717:1920:3520:5621:5400:35
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3407:1814:2718:1921:3621:5722:5501:35
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3208:1815:2719:2022:3722:5823:5702:35
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3109:1716:2720:2023:3823:5900:5803:34
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3010:1617:2721:2000:3801:0001:5904:34
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2911:1518:2722:2001:3902:0103:0005:34
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2812:1419:2723:2002:4003:0204:0106:34