اوقات شرعی به افق شیرجوپشت
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی شیرجوپشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیرجوپشت

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیرجوپشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5613:0616:5720:1720:3821:3600:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5614:0617:5821:1821:3922:3701:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5515:0618:5822:1822:3923:3802:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:5416:0719:5823:1923:4000:3903:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5417:0720:5800:2000:4101:4004:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5318:0721:5801:2101:4202:4105:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5319:0722:5902:2102:4303:4206:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:5220:0723:5903:2203:4304:4307:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0513:5221:0700:5904:2304:4405:4408:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0414:5122:0701:5905:2305:4506:4509:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0315:5123:0703:0006:2406:4607:4610:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0316:5100:0804:0007:2507:4608:4611:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0217:5001:0805:0008:2508:4709:4712:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0218:5002:0806:0009:2609:4810:4813:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0119:5003:0807:0010:2710:4811:4914:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:5004:0808:0111:2711:4912:5015:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:4905:0809:0112:2812:4913:5016:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0022:4906:0910:0113:2813:5014:5117:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:4907:0911:0114:2914:5115:5218:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:4908:0912:0215:2915:5116:5219:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:4909:0913:0216:3016:5217:5320:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4910:0914:0217:3017:5218:5321:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:4911:1015:0218:3118:5219:5422:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:4912:1016:0319:3119:5320:5523:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4913:1017:0320:3220:5321:5500:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:4914:1018:0321:3221:5422:5501:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:4915:1119:0322:3222:5423:5602:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:4916:1120:0323:3323:5400:5603:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:4917:1121:0400:3300:5501:5604:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:4918:1122:0401:3301:5502:5705:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5811:4919:1123:0402:3302:5503:5706:16