اوقات شرعی به افق کوریه
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی کوریه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوریه

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوریه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0013:1017:0120:2020:4121:4000:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5914:1018:0121:2121:4222:4101:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5915:1019:0222:2222:4323:4202:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5816:1020:0223:2323:4400:4303:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5817:1021:0200:2400:4501:4404:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5718:1122:0201:2401:4502:4505:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5719:1123:0202:2502:4603:4606:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:5620:1100:0303:2603:4704:4707:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:5621:1101:0304:2604:4805:4708:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:5522:1102:0305:2705:4806:4809:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0715:5523:1103:0306:2806:4907:4910:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0716:5500:1104:0307:2807:5008:5011:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0617:5401:1205:0408:2908:5109:5112:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:5402:1206:0409:3009:5110:5213:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:5403:1207:0410:3010:5211:5214:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:5304:1208:0411:3111:5212:5315:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0421:5305:1209:0512:3112:5313:5416:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:5306:1210:0513:3213:5414:5517:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0323:5307:1311:0514:3314:5415:5518:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:5308:1312:0515:3315:5516:5619:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:5309:1313:0516:3416:5517:5720:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0202:5310:1314:0617:3417:5618:5721:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0203:5311:1315:0618:3418:5619:5822:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0204:5312:1416:0619:3519:5720:5823:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0205:5313:1417:0620:3520:5721:5900:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0206:5314:1418:0721:3621:5722:5901:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0207:5315:1419:0722:3622:5823:5902:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0208:5316:1520:0723:3623:5801:0003:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0209:5317:1521:0700:3600:5802:0004:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0210:5318:1522:0801:3701:5903:0005:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0211:5319:1523:0802:3702:5904:0106:20