اوقات شرعی به افق لیسار
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی لیسار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لیسار

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق لیسار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5905:5213:1617:1120:4021:0222:0500:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5906:5314:1718:1121:4022:0323:0601:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5907:5315:1719:1122:4123:0300:0602:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0008:5316:1720:1123:4100:0301:0603:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0009:5317:1721:1100:4101:0302:0604:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0110:5418:1722:1201:4102:0303:0605:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0111:5419:1823:1202:4103:0304:0606:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0212:5520:1800:1203:4104:0305:0607:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0213:5521:1801:1204:4105:0306:0608:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0314:5522:1802:1205:4106:0307:0509:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0315:5623:1803:1206:4107:0308:0510:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0416:5600:1904:1307:4108:0309:0511:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0517:5701:1905:1308:4009:0210:0512:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0618:5702:1906:1309:4010:0211:0413:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0619:5803:1907:1310:4011:0212:0414:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0720:5804:1908:1311:4012:0213:0315:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0821:5905:1909:1312:4013:0114:0316:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0923:0006:2010:1313:3914:0115:0217:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1000:0007:2011:1314:3915:0116:0218:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1101:0108:2012:1315:3916:0017:0119:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1202:0209:2013:1316:3817:0018:0120:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1303:0210:2014:1317:3817:5919:0021:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1404:0311:2015:1318:3718:5919:5922:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1505:0412:2016:1319:3719:5820:5923:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1606:0413:2017:1320:3620:5821:5800:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1707:0514:2118:1321:3621:5722:5701:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1808:0615:2119:1322:3522:5623:5602:27
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1909:0716:2120:1323:3423:5600:5503:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2110:0717:2121:1300:3400:5501:5404:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2211:0818:2122:1301:3301:5402:5405:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2312:0919:2123:1302:3202:5403:5306:28