اوقات شرعی به افق خوی
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خوی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوی

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1313:2717:2020:4121:0222:0200:33
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1314:2718:2021:4122:0323:0301:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:1215:2719:2122:4223:0400:0402:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:1216:2720:2123:4300:0501:0503:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:1117:2721:2100:4401:0502:0604:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:1018:2722:2101:4502:0603:0705:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:1019:2723:2202:4503:0704:0806:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1913:0920:2800:2203:4604:0805:0907:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1814:0921:2801:2204:4705:0906:1008:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1715:0822:2802:2205:4706:0907:1109:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:0823:2803:2306:4807:1008:1210:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0800:2804:2307:4908:1109:1311:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1518:0701:2805:2308:5009:1210:1412:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0702:2806:2309:5010:1211:1513:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1420:0703:2907:2410:5111:1312:1614:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1321:0604:2908:2411:5112:1413:1615:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1322:0605:2909:2412:5213:1414:1716:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1323:0606:2910:2413:5314:1515:1817:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1200:0607:2911:2514:5315:1516:1918:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1201:0608:3012:2515:5416:1617:1919:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1102:0609:3013:2516:5417:1618:2020:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1103:0510:3014:2517:5518:1719:2021:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1104:0511:3015:2618:5519:1720:2122:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1105:0512:3016:2619:5520:1821:2123:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1106:0513:3117:2620:5621:1822:2200:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1107:0514:3118:2621:5622:1923:2201:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1008:0615:3119:2622:5723:1900:2302:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1009:0616:3120:2723:5700:1901:2303:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1110:0617:3121:2700:5701:2002:2304:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1111:0618:3222:2701:5702:2003:2405:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1112:0619:3223:2702:5803:2004:2406:34