اوقات شرعی به افق رضوانشهر
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی رضوانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رضوانشهر

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق رضوانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0105:5313:1517:0920:3821:0022:0200:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0106:5314:1618:0921:3822:0023:0301:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0107:5315:1619:0922:3923:0000:0302:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0208:5316:1620:0923:3900:0101:0303:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0209:5417:1621:1000:3901:0102:0304:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0210:5418:1622:1001:3902:0103:0305:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0311:5519:1723:1002:3903:0104:0306:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0312:5520:1700:1003:3904:0105:0307:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0413:5521:1701:1004:3905:0106:0208:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0514:5622:1702:1005:3906:0107:0209:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0515:5623:1703:1106:3907:0008:0210:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0616:5700:1804:1107:3808:0009:0211:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0717:5701:1805:1108:3809:0010:0212:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0718:5802:1806:1109:3810:0011:0113:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0819:5803:1807:1110:3811:0012:0114:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0920:5904:1808:1111:3811:5913:0015:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1021:5905:1909:1112:3712:5914:0016:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1123:0006:1910:1113:3713:5914:5917:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1200:0107:1911:1214:3714:5815:5918:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1301:0108:1912:1215:3615:5816:5819:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1302:0209:1913:1216:3616:5717:5820:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1403:0310:1914:1217:3617:5718:5721:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1504:0311:1915:1218:3518:5619:5622:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1705:0412:1916:1219:3519:5620:5623:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1806:0513:2017:1220:3420:5521:5500:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1907:0514:2018:1221:3321:5522:5401:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2008:0615:2019:1222:3322:5423:5302:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2109:0716:2020:1223:3223:5300:5203:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2210:0817:2021:1200:3200:5301:5204:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2311:0818:2022:1201:3101:5202:5105:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2412:0919:2023:1102:3002:5103:5006:27