اوقات شرعی به افق رضوانشهر
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی رضوانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رضوانشهر

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق رضوانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0105:5313:1517:0920:3821:0022:0200:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0106:5314:1618:0921:3822:0023:0301:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0107:5315:1619:0922:3823:0000:0302:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0108:5316:1620:0923:3900:0101:0303:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0209:5417:1621:1000:3901:0102:0304:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0210:5418:1622:1001:3902:0103:0305:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0311:5419:1723:1002:3903:0104:0306:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0312:5520:1700:1003:3904:0105:0307:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0413:5521:1701:1004:3905:0106:0308:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0414:5622:1702:1005:3906:0107:0209:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0515:5623:1703:1106:3907:0008:0210:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0616:5700:1804:1107:3808:0009:0211:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0617:5701:1805:1108:3809:0010:0212:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0718:5802:1806:1109:3810:0011:0113:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0819:5803:1807:1110:3811:0012:0114:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0920:5904:1808:1111:3811:5913:0115:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1021:5905:1809:1112:3712:5914:0016:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1023:0006:1910:1113:3713:5915:0017:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1100:0107:1911:1214:3714:5815:5918:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1201:0108:1912:1215:3615:5816:5819:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1302:0209:1913:1216:3616:5817:5820:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1403:0210:1914:1217:3617:5718:5721:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1504:0311:1915:1218:3518:5719:5722:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1605:0412:1916:1219:3519:5620:5623:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1706:0513:1917:1220:3420:5521:5500:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1807:0514:2018:1221:3421:5522:5401:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1908:0615:2019:1222:3322:5423:5402:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2109:0716:2020:1223:3223:5400:5303:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2210:0717:2021:1200:3200:5301:5204:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2311:0818:2022:1201:3101:5202:5105:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2412:0919:2023:1102:3002:5103:5006:27