اوقات شرعی به افق چالدران
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
اوقات شرعی چالدران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چالدران

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق چالدران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1306:4813:3117:1620:1520:3521:2800:44
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1107:4714:3118:1721:1621:3622:3001:44
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0908:4515:3119:1722:1722:3723:3102:43
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0809:4416:3120:1723:1823:3800:3203:43
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0610:4317:3121:1700:1900:3901:3304:42
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0411:4118:3022:1801:2001:4002:3505:42
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0212:4019:3023:1802:2102:4103:3606:42
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0113:3920:3000:1803:2203:4204:3707:41
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5914:3721:3001:1804:2304:4305:3808:41
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5715:3622:3002:1905:2405:4406:4009:41
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5616:3523:3003:1906:2506:4507:4110:40
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5417:3400:3004:1907:2607:4608:4211:40
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5318:3301:2905:1908:2708:4709:4312:40
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5119:3102:2906:1909:2809:4810:4513:39
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4920:3003:2907:2010:2910:4911:4614:39
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4821:2904:2908:2011:3011:5012:4715:39
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4622:2805:2909:2012:3112:5113:4816:38
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4523:2706:2910:2013:3213:5214:5017:38
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4300:2607:2911:2114:3314:5315:5118:38
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4201:2508:2912:2115:3315:5416:5219:38
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4002:2409:2913:2116:3416:5517:5320:37
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3903:2310:2914:2117:3517:5618:5521:37
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3704:2211:2915:2118:3618:5719:5622:37
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3605:2112:2916:2219:3719:5820:5723:37
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3406:2013:2917:2220:3820:5921:5800:36
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3307:1914:2918:2221:3922:0023:0001:36
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3208:1815:2919:2222:4023:0100:0102:36
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3109:1716:2920:2323:4100:0201:0203:36
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2910:1717:2921:2300:4201:0302:0304:35
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2811:1618:2922:2301:4302:0403:0405:35
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2712:1519:2923:2302:4303:0504:0606:35