اوقات شرعی به افق خشک بیجار
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خشک بیجار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خشک بیجار

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خشک بیجار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5713:0816:5920:1820:3921:3800:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5714:0817:5921:1921:4022:3901:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5615:0818:5922:2022:4123:4002:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5516:0820:0023:2123:4200:4103:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5517:0821:0000:2100:4301:4204:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5418:0822:0001:2201:4302:4305:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5419:0823:0002:2302:4403:4406:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:5320:0800:0003:2403:4504:4507:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:5321:0801:0104:2404:4605:4608:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5222:0902:0105:2505:4606:4609:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:5223:0903:0106:2606:4707:4710:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0316:5200:0904:0107:2607:4808:4811:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5101:0905:0108:2708:4909:4912:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0218:5102:0906:0209:2809:4910:5013:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:5103:0907:0210:2810:5011:5114:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:5104:1008:0211:2911:5012:5115:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:5005:1009:0212:2912:5113:5216:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0022:5006:1010:0313:3013:5214:5317:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:5007:1011:0314:3014:5215:5318:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5008:1012:0315:3115:5316:5419:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:5009:1113:0316:3116:5317:5520:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:5010:1114:0417:3217:5418:5521:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:5011:1115:0418:3218:5419:5622:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5012:1116:0419:3319:5520:5623:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5013:1117:0420:3320:5521:5700:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5014:1218:0421:3321:5522:5701:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5015:1219:0522:3422:5623:5802:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5016:1220:0523:3423:5600:5803:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5017:1221:0500:3400:5601:5804:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5018:1222:0501:3501:5702:5905:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5019:1323:0602:3502:5703:5906:17