اوقات شرعی به افق آبکنار
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی آبکنار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبکنار

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبکنار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5913:0917:0120:2020:4121:4000:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5814:0918:0121:2121:4222:4101:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5715:1019:0122:2222:4323:4202:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5716:1020:0123:2323:4400:4303:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5617:1021:0200:2300:4501:4404:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0910:5618:1022:0201:2401:4502:4505:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5519:1023:0202:2502:4603:4606:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5520:1000:0203:2603:4704:4707:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5421:1001:0304:2604:4805:4808:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5422:1002:0305:2705:4906:4909:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5423:1103:0306:2806:4907:5010:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5300:1104:0307:2807:5008:5011:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5301:1105:0308:2908:5109:5112:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5302:1106:0409:3009:5110:5213:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5203:1107:0410:3010:5211:5314:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5204:1108:0411:3111:5312:5415:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5205:1209:0412:3112:5313:5416:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5206:1210:0513:3213:5414:5517:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5107:1211:0514:3314:5415:5618:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0100:5108:1212:0515:3315:5516:5619:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5109:1213:0516:3316:5517:5720:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5110:1314:0617:3417:5618:5821:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:5111:1315:0618:3418:5619:5822:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:5112:1316:0619:3519:5720:5923:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0005:5113:1317:0620:3520:5721:5900:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0006:5114:1318:0621:3621:5722:5901:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0007:5115:1419:0722:3622:5800:0002:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0008:5116:1420:0723:3623:5801:0003:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0009:5217:1421:0700:3600:5802:0104:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:5218:1422:0701:3701:5903:0105:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:5219:1423:0802:3702:5904:0106:19