اوقات شرعی به افق لوندویل
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی لوندویل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لوندویل

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لوندویل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5813:1117:0420:2420:4621:4500:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5814:1118:0421:2521:4622:4601:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5715:1119:0522:2622:4723:4702:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:5616:1120:0523:2723:4800:4803:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5617:1121:0500:2700:4901:4904:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5518:1222:0501:2801:5002:5005:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5519:1223:0602:2902:5103:5206:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0512:5420:1200:0603:3003:5104:5207:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0413:5421:1201:0604:3004:5205:5308:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0314:5322:1202:0605:3105:5306:5409:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0215:5323:1203:0606:3206:5407:5510:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0216:5300:1204:0707:3307:5408:5611:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0117:5201:1305:0708:3308:5509:5712:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0018:5202:1306:0709:3409:5610:5813:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0019:5203:1307:0710:3410:5611:5914:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5920:5104:1308:0811:3511:5713:0015:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5921:5105:1309:0812:3612:5814:0016:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5822:5106:1310:0813:3613:5815:0117:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5823:5107:1411:0814:3714:5916:0218:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:5108:1412:0915:3715:5917:0219:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5701:5109:1413:0916:3817:0018:0320:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5702:5010:1414:0917:3818:0019:0421:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5703:5011:1415:0918:3919:0120:0422:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5704:5012:1516:1019:3920:0121:0523:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:5013:1517:1020:3921:0222:0500:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:5014:1518:1021:4022:0223:0601:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:5115:1519:1022:4023:0200:0602:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:5116:1620:1123:4000:0301:0603:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5609:5117:1621:1100:4101:0302:0704:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5610:5118:1622:1101:4102:0303:0705:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5711:5119:1623:1102:4103:0404:0706:19