اوقات شرعی به افق تکاب
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تکاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تکاب

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تکاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1013:1817:0820:2720:4721:4400:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:1014:1818:0821:2721:4822:4501:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0915:1819:0822:2822:4923:4602:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2509:0816:1820:0823:2923:5000:4703:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0817:1921:0800:3000:5001:4804:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0718:1922:0901:3001:5102:4905:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0719:1923:0902:3102:5203:5006:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2213:0620:1900:0903:3203:5304:5107:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:0621:1901:0904:3204:5305:5208:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:0622:1902:0905:3305:5406:5309:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2016:0523:1903:1006:3406:5507:5410:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1917:0500:2004:1007:3407:5508:5411:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0501:2005:1008:3508:5609:5512:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1819:0402:2006:1009:3609:5710:5613:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1820:0403:2007:1010:3610:5711:5714:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1721:0404:2008:1111:3711:5812:5715:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1722:0405:2009:1112:3712:5813:5816:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1623:0406:2110:1113:3813:5914:5917:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1600:0307:2111:1114:3815:0015:5918:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1601:0308:2112:1215:3916:0017:0019:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1502:0309:2113:1216:3917:0118:0120:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1503:0310:2114:1217:4018:0119:0121:27
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1504:0311:2215:1218:4019:0220:0222:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1505:0312:2216:1219:4120:0221:0223:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0313:2217:1320:4121:0222:0300:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1507:0314:2218:1321:4122:0323:0301:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1508:0315:2219:1322:4223:0300:0302:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1509:0316:2320:1323:4200:0301:0403:28
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0417:2321:1400:4201:0402:0404:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0418:2322:1401:4202:0403:0405:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0419:2323:1402:4303:0404:0506:29