اوقات شرعی به افق دوگنبدان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی دوگنبدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوگنبدان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق دوگنبدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3006:0613:0916:4520:1220:3221:2500:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3007:0614:0917:4521:1221:3222:2501:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3108:0615:0918:4622:1222:3223:2502:22
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3109:0616:0919:4623:1323:3200:2503:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3110:0717:1020:4600:1300:3201:2504:22
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3211:0718:1021:4601:1301:3202:2505:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3212:0719:1022:4602:1302:3203:2606:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3313:0820:1023:4703:1303:3204:2607:23
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3314:0821:1000:4704:1304:3205:2508:23
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3315:0822:1101:4705:1305:3206:2509:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3416:0923:1102:4706:1306:3207:2510:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3517:0900:1103:4807:1307:3208:2511:24
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3518:1001:1104:4808:1308:3209:2512:24
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3619:1002:1105:4809:1309:3210:2513:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3620:1003:1206:4810:1310:3211:2514:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3721:1104:1207:4811:1211:3212:2415:25
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3722:1105:1208:4912:1212:3213:2416:25
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3823:1206:1209:4913:1213:3114:2417:25
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3900:1207:1210:4914:1214:3115:2318:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3901:1308:1211:4915:1215:3116:2319:26
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4002:1309:1212:4916:1116:3017:2320:26
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4103:1410:1313:5017:1117:3018:2221:26
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4204:1411:1314:5018:1118:3019:2222:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:1512:1315:5019:1019:2920:2123:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1613:1316:5020:1020:2921:2100:27
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4407:1614:1317:5021:1021:2922:2001:27
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4508:1715:1318:5022:0922:2823:2002:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4609:1716:1319:5023:0923:2800:1903:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:1817:1320:5000:0800:2701:1804:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4711:1818:1321:5101:0801:2702:1805:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4812:1919:1322:5102:0702:2603:1706:28