اوقات شرعی به افق باشت
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی باشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باشت

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق باشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0413:0716:4420:1020:3021:2300:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0414:0717:4421:1121:3022:2401:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0515:0818:4422:1122:3023:2402:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0516:0819:4423:1123:3000:2403:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0517:0820:4400:1100:3101:2404:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0518:0821:4501:1101:3102:2405:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0619:0922:4502:1102:3103:2406:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0620:0923:4503:1103:3104:2407:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:0621:0900:4504:1104:3105:2408:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0722:0901:4605:1105:3106:2409:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:0723:0902:4606:1106:3107:2410:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0800:1003:4607:1107:3108:2411:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3318:0801:1004:4608:1108:3109:2412:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0802:1005:4609:1109:3010:2313:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:0903:1006:4710:1110:3011:2314:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:0904:1007:4711:1111:3012:2315:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:1005:1008:4712:1112:3013:2316:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3623:1006:1109:4713:1113:3014:2217:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1107:1110:4714:1014:3015:2218:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1108:1111:4815:1015:2916:2219:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1209:1112:4816:1016:2917:2120:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1210:1113:4817:1017:2918:2121:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1311:1114:4818:0918:2819:2022:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:1312:1115:4819:0919:2820:2023:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1413:1116:4820:0920:2821:1900:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1514:1117:4921:0821:2722:1901:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1515:1218:4922:0822:2723:1802:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:1616:1219:4923:0723:2600:1803:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:1617:1220:4900:0700:2601:1704:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1718:1221:4901:0601:2502:1605:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1719:1222:4902:0602:2503:1606:26