اوقات شرعی به افق جلدیان
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی جلدیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جلدیان

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق جلدیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1606:4813:2817:1120:0920:2821:1900:43
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1507:4714:2818:1121:1021:2922:2001:42
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1308:4515:2819:1222:1022:3023:2202:42
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1209:4416:2720:1223:1123:3100:2303:41
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1010:4317:2721:1200:1200:3201:2404:41
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0911:4218:2722:1201:1301:3202:2505:41
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0712:4019:2723:1202:1402:3303:2606:40
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0513:3920:2700:1203:1503:3404:2707:40
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0414:3821:2701:1204:1604:3505:2808:40
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0215:3722:2702:1305:1705:3606:2909:39
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0116:3623:2603:1306:1706:3707:3110:39
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5917:3500:2604:1307:1807:3808:3211:39
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5818:3401:2605:1308:1908:3909:3312:39
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5619:3202:2606:1309:2009:4010:3413:38
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5520:3103:2607:1310:2110:4111:3514:38
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5421:3004:2608:1411:2211:4212:3615:38
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5222:2905:2609:1412:2312:4313:3716:37
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5123:2806:2610:1413:2413:4414:3817:37
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4900:2707:2611:1414:2414:4515:4018:37
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4801:2608:2612:1415:2515:4616:4119:37
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4702:2509:2613:1416:2616:4617:4220:36
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4503:2510:2614:1417:2717:4718:4321:36
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4404:2411:2615:1518:2818:4819:4422:36
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4305:2312:2616:1519:2919:4920:4523:36
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4206:2213:2617:1520:3020:5021:4600:36
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4007:2114:2618:1521:3021:5122:4701:35
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3908:2015:2619:1522:3122:5223:4802:35
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3809:2016:2620:1523:3223:5300:5003:35
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3710:1917:2621:1600:3300:5401:5104:35
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3611:1818:2622:1601:3401:5402:5205:35
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3512:1719:2623:1602:3502:5503:5306:35