اوقات شرعی به افق لنده
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی لنده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لنده

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لنده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0913:0516:4420:0120:2021:1100:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:0914:0517:4421:0121:2022:1201:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:0815:0518:4422:0222:2123:1302:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0816:0519:4423:0323:2200:1403:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0817:0520:4400:0300:2201:1504:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0718:0521:4401:0401:2302:1505:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0719:0622:4402:0502:2403:1606:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:0620:0623:4403:0503:2404:1707:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:0621:0600:4404:0604:2505:1808:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0622:0601:4405:0605:2606:1809:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:0623:0602:4406:0706:2607:1910:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0500:0603:4407:0707:2708:2011:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0501:0604:4508:0808:2709:2012:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0502:0705:4509:0809:2810:2113:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0503:0706:4510:0910:2811:2214:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0504:0707:4511:0911:2912:2215:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0405:0708:4512:1012:2913:2316:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0406:0709:4513:1013:3014:2317:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0407:0710:4614:1114:3015:2418:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0408:0811:4615:1115:3116:2419:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0409:0812:4616:1216:3117:2520:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0410:0813:4617:1217:3218:2521:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0411:0814:4618:1218:3219:2622:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0412:0815:4619:1319:3220:2623:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0413:0916:4720:1320:3321:2700:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0414:0917:4721:1321:3322:2701:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0515:0918:4722:1422:3323:2702:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0516:0919:4723:1423:3400:2803:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0517:1020:4700:1400:3401:2804:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0518:1021:4801:1501:3402:2805:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0519:1022:4802:1502:3403:2806:22