اوقات شرعی به افق سوق
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی سوق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوق

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق سوق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0613:1016:4820:1520:3421:2800:22
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3007:0614:1017:4821:1521:3422:2801:22
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:0615:1118:4822:1522:3523:2802:22
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0616:1119:4823:1523:3500:2903:23
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3110:0717:1120:4900:1500:3501:2904:23
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:0718:1121:4901:1501:3502:2905:23
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0719:1122:4902:1502:3503:2906:23
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3213:0820:1223:4903:1503:3504:2907:24
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3214:0821:1200:4904:1504:3505:2908:24
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3315:0822:1201:5005:1505:3506:2909:24
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3316:0923:1202:5006:1506:3507:2810:24
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3417:0900:1203:5007:1507:3508:2811:25
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:1001:1304:5008:1508:3509:2812:25
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3519:1002:1305:5109:1509:3510:2813:25
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:1103:1306:5110:1510:3511:2814:25
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3621:1104:1307:5111:1511:3412:2815:25
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3722:1105:1308:5112:1512:3413:2716:26
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:1206:1309:5113:1513:3414:2717:26
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3800:1207:1310:5114:1414:3415:2718:26
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3901:1308:1411:5215:1415:3316:2619:26
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1309:1412:5216:1416:3317:2620:27
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4003:1410:1413:5217:1417:3318:2521:27
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4104:1511:1414:5218:1318:3219:2522:27
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4205:1512:1415:5219:1319:3220:2423:27
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:1613:1416:5220:1320:3221:2400:27
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4307:1614:1417:5321:1221:3122:2301:28
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4408:1715:1418:5322:1222:3123:2302:28
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4509:1716:1419:5323:1123:3000:2203:28
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4610:1817:1520:5300:1100:3001:2204:28
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4611:1918:1521:5301:1001:2902:2105:28
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4712:1919:1522:5302:1002:2903:2006:29