اوقات شرعی به افق سرفاریاب
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سرفاریاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرفاریاب

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق سرفاریاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:0413:0916:4620:1320:3221:2600:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2807:0414:0917:4621:1321:3322:2601:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0515:0918:4622:1322:3323:2702:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0516:0919:4723:1323:3300:2703:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2910:0517:0920:4700:1300:3301:2704:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0618:1021:4701:1401:3302:2705:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:0619:1022:4702:1402:3303:2706:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3013:0620:1023:4803:1403:3304:2707:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:0721:1000:4804:1404:3305:2708:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:0722:1001:4805:1405:3306:2709:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:0723:1102:4806:1406:3307:2710:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:0800:1103:4807:1407:3308:2711:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3318:0801:1104:4908:1408:3309:2612:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3319:0902:1105:4909:1409:3310:2613:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3420:0903:1106:4910:1310:3311:2614:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:1004:1107:4911:1311:3312:2615:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3522:1005:1208:4912:1312:3213:2516:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3623:1106:1209:5013:1313:3214:2517:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1107:1210:5014:1314:3215:2518:25
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:1208:1211:5015:1215:3216:2419:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:1209:1212:5016:1216:3117:2420:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1310:1213:5017:1217:3118:2421:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1311:1214:5018:1218:3119:2322:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1412:1315:5119:1119:3020:2323:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1413:1316:5120:1120:3021:2200:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1514:1317:5121:1021:3022:2201:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1515:1318:5122:1022:2923:2102:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1616:1319:5123:1023:2900:2003:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1717:1320:5100:0900:2801:2004:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1718:1321:5101:0901:2802:1905:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1819:1322:5102:0802:2703:1806:27