اوقات شرعی به افق سرفاریاب
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سرفاریاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرفاریاب

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق سرفاریاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:0413:0916:4620:1320:3321:2600:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:0414:0917:4621:1321:3322:2601:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0515:0918:4622:1322:3323:2702:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0516:0919:4723:1323:3300:2703:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:0517:0920:4700:1400:3301:2704:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:0618:1021:4701:1401:3302:2705:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0619:1022:4702:1402:3303:2706:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3013:0620:1023:4803:1403:3304:2707:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3114:0721:1000:4804:1404:3305:2708:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3115:0722:1001:4805:1405:3306:2709:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3216:0723:1102:4806:1406:3307:2710:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3217:0800:1103:4807:1407:3308:2711:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3318:0801:1104:4908:1408:3309:2612:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0902:1105:4909:1309:3310:2613:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:0903:1106:4910:1310:3311:2614:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:1004:1207:4911:1311:3312:2615:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3522:1005:1208:4912:1312:3213:2516:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3623:1106:1209:5013:1313:3214:2517:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:1107:1210:5014:1314:3215:2518:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3701:1208:1211:5015:1215:3216:2419:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3802:1209:1212:5016:1216:3117:2420:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1310:1213:5017:1217:3118:2321:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1311:1214:5018:1118:3119:2322:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1412:1315:5119:1119:3020:2323:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1413:1316:5120:1120:3021:2200:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1514:1317:5121:1021:2922:2101:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1615:1318:5122:1022:2923:2102:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1616:1319:5123:0923:2900:2003:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1717:1320:5100:0900:2801:2004:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1718:1321:5101:0901:2702:1905:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1819:1322:5102:0802:2703:1806:27