اوقات شرعی به افق سادات
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سادات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق سادات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2706:0413:0816:4520:1220:3221:2600:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:0414:0817:4521:1221:3222:2601:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2808:0415:0818:4622:1222:3223:2602:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2809:0416:0819:4623:1323:3200:2603:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:0517:0920:4600:1300:3201:2604:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2911:0518:0921:4601:1301:3202:2605:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2912:0519:0922:4702:1302:3203:2606:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3013:0620:0923:4703:1303:3204:2607:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3014:0621:0900:4704:1304:3205:2608:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3115:0622:1001:4705:1305:3206:2609:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3116:0723:1002:4706:1306:3207:2610:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3217:0700:1003:4807:1307:3208:2611:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3218:0801:1004:4808:1308:3209:2612:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3319:0802:1005:4809:1309:3210:2513:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3320:0803:1106:4810:1310:3211:2514:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3421:0904:1107:4811:1211:3212:2515:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3522:0905:1108:4912:1212:3213:2516:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3523:1006:1109:4913:1213:3114:2417:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3600:1007:1110:4914:1214:3115:2418:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3701:1108:1111:4915:1215:3116:2419:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3702:1109:1112:4916:1116:3117:2320:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3803:1210:1213:5017:1117:3018:2321:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3904:1311:1214:5018:1118:3019:2222:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1312:1215:5019:1019:3020:2223:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1413:1216:5020:1020:2921:2100:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4107:1414:1217:5021:1021:2922:2101:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4208:1515:1218:5022:0922:2823:2002:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:1516:1219:5023:0923:2800:1903:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1617:1220:5000:0800:2701:1904:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1718:1221:5001:0801:2702:1805:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4512:1719:1222:5102:0702:2603:1706:26