اوقات شرعی به افق سی سخت
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی سی سخت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سی سخت

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق سی سخت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2506:0213:0616:4420:1120:3021:2400:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2607:0214:0617:4421:1121:3022:2401:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2608:0215:0718:4422:1122:3123:2402:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2609:0216:0719:4423:1123:3100:2403:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2710:0317:0720:4500:1100:3101:2504:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2711:0318:0721:4501:1101:3102:2505:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2712:0319:0722:4502:1102:3103:2506:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2813:0420:0823:4503:1103:3104:2507:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2814:0421:0800:4504:1104:3105:2508:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2915:0522:0801:4605:1105:3106:2509:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2916:0523:0802:4606:1106:3107:2410:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3017:0500:0803:4607:1107:3108:2411:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3018:0601:0904:4608:1108:3109:2412:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3119:0602:0905:4709:1109:3110:2413:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3220:0703:0906:4710:1110:3011:2414:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3221:0704:0907:4711:1111:3012:2315:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3322:0805:0908:4712:1112:3013:2316:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3323:0806:0909:4713:1113:3014:2317:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3400:0907:1010:4714:1014:3015:2218:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3501:0908:1011:4815:1015:2916:2219:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3602:1009:1012:4816:1016:2917:2220:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3603:1010:1013:4817:0917:2918:2121:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3704:1111:1014:4818:0918:2819:2122:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3805:1112:1015:4819:0919:2820:2023:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3906:1213:1016:4820:0820:2821:2000:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3907:1214:1017:4921:0821:2722:1901:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4008:1315:1018:4922:0822:2723:1902:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4109:1416:1019:4923:0723:2600:1803:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4210:1417:1120:4900:0700:2601:1704:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4311:1518:1121:4901:0601:2502:1705:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4412:1519:1122:4902:0602:2503:1606:25