اوقات شرعی به افق بیستون
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی بیستون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیستون

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیستون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1413:1717:0220:2020:4021:3500:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1314:1718:0321:2121:4122:3601:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1315:1719:0322:2222:4223:3702:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1216:1720:0323:2323:4300:3803:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1217:1721:0300:2300:4301:3904:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1118:1722:0301:2401:4402:4005:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1119:1723:0302:2502:4503:4106:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:1020:1800:0403:2503:4504:4107:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:1021:1801:0404:2604:4605:4208:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:1022:1802:0405:2605:4706:4309:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0923:1803:0406:2706:4707:4410:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2817:0900:1804:0407:2807:4808:4511:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0901:1805:0408:2808:4909:4512:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:0802:1906:0509:2909:4910:4613:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2720:0803:1907:0510:2910:5011:4714:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0804:1908:0511:3011:5012:4715:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0805:1909:0512:3012:5113:4816:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0806:1910:0513:3113:5214:4917:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0807:1911:0614:3114:5215:4918:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0708:2012:0615:3215:5316:5019:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0709:2013:0616:3216:5317:5020:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0710:2014:0617:3317:5318:5121:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0711:2015:0618:3318:5419:5122:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0712:2016:0719:3419:5420:5223:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0713:2117:0720:3420:5521:5200:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0714:2118:0721:3421:5522:5301:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0815:2119:0722:3522:5523:5302:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0816:2120:0723:3523:5600:5303:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0817:2221:0800:3500:5601:5404:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0818:2222:0801:3501:5602:5405:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0819:2223:0802:3602:5603:5406:30