اوقات شرعی به افق پیرانشهر
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی پیرانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیرانشهر

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق پیرانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1706:4813:2817:1120:0920:2821:1900:43
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1507:4714:2818:1121:1021:2922:2001:42
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1408:4615:2819:1222:1022:3023:2102:42
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1209:4516:2820:1223:1123:3100:2203:42
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1110:4317:2721:1200:1200:3101:2404:41
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0911:4218:2722:1201:1301:3202:2505:41
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0812:4119:2723:1202:1402:3303:2606:41
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0613:4020:2700:1203:1503:3404:2707:40
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0514:3921:2701:1204:1604:3505:2808:40
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0315:3722:2702:1305:1705:3606:2909:40
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0216:3623:2703:1306:1706:3707:3010:39
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸16:0017:3500:2604:1307:1807:3808:3111:39
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5918:3401:2605:1308:1908:3909:3212:39
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5719:3302:2606:1309:2009:4010:3413:39
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5620:3203:2607:1310:2110:4111:3514:38
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5421:3104:2608:1311:2211:4212:3615:38
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5322:3005:2609:1412:2312:4313:3716:38
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5223:2906:2610:1413:2413:4414:3817:38
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5000:2807:2611:1414:2414:4415:3918:37
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4901:2708:2612:1415:2515:4516:4019:37
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4802:2609:2613:1416:2616:4617:4120:37
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4603:2510:2614:1417:2717:4718:4321:37
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4504:2411:2615:1518:2818:4819:4422:36
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4405:2312:2616:1519:2919:4920:4523:36
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4206:2313:2617:1520:2920:5021:4600:36
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4107:2214:2618:1521:3021:5122:4701:36
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4008:2115:2619:1522:3122:5223:4802:36
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3909:2016:2620:1523:3223:5200:4903:35
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3810:1917:2621:1600:3300:5301:5004:35
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3711:1918:2622:1601:3401:5402:5105:35
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3612:1819:2623:1602:3402:5503:5206:35