اوقات شرعی به افق هلشی
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی هلشی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هلشی

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هلشی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:1613:1817:0320:2120:4121:3600:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1514:1818:0321:2221:4222:3601:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1515:1819:0422:2322:4223:3702:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1416:1920:0423:2323:4300:3803:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1417:1921:0400:2400:4401:3904:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1318:1922:0401:2501:4502:4005:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:1319:1923:0402:2502:4503:4106:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:1220:1900:0403:2603:4604:4207:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1221:1901:0404:2704:4705:4208:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:1222:1902:0505:2705:4706:4309:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1123:1903:0506:2806:4807:4410:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:1100:2004:0507:2807:4908:4511:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:1101:2005:0508:2908:4909:4612:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:1102:2006:0509:2909:5010:4613:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:1003:2007:0510:3010:5011:4714:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:1004:2008:0611:3111:5112:4815:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:1005:2009:0612:3112:5213:4816:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:1006:2110:0613:3213:5214:4917:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:1007:2111:0614:3214:5315:4918:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:1008:2112:0615:3315:5316:5019:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:1009:2113:0716:3316:5417:5120:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:1010:2114:0717:3317:5418:5121:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:1011:2215:0718:3418:5419:5222:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:1012:2216:0719:3419:5520:5223:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:1013:2217:0820:3520:5521:5200:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:1014:2218:0821:3521:5622:5301:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1015:2219:0822:3522:5623:5302:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1016:2320:0823:3623:5600:5403:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1017:2321:0800:3600:5601:5404:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1018:2322:0901:3601:5702:5405:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1019:2323:0902:3602:5703:5406:32