اوقات شرعی به افق ماهیدشت کرمانشاه
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی ماهیدشت کرمانشاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ماهیدشت کرمانشاه

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ماهیدشت کرمانشاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3906:1713:1917:0520:2320:4321:3700:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1614:2018:0521:2321:4322:3801:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1515:2019:0522:2422:4423:3902:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1516:2020:0523:2523:4500:4003:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1417:2021:0500:2500:4601:4104:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3511:1418:2022:0501:2601:4602:4205:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:1419:2023:0602:2702:4703:4306:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1320:2000:0603:2703:4804:4307:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:1321:2001:0604:2804:4805:4408:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:1222:2002:0605:2905:4906:4509:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:1223:2103:0606:2906:5007:4610:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:1200:2104:0607:3007:5008:4711:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1201:2105:0708:3008:5109:4712:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:1102:2106:0709:3109:5110:4813:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1103:2107:0710:3210:5211:4914:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:1104:2108:0711:3211:5312:4915:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:1105:2209:0712:3312:5313:5016:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:1106:2210:0813:3313:5414:5117:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:1007:2211:0814:3414:5415:5118:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:1008:2212:0815:3415:5516:5219:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:1009:2213:0816:3516:5517:5220:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:1010:2314:0817:3517:5618:5321:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1011:2315:0918:3518:5619:5322:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:1012:2316:0919:3619:5620:5423:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:1013:2317:0920:3620:5721:5400:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:1014:2318:0921:3721:5722:5501:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1115:2419:0922:3722:5823:5502:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1116:2420:1023:3723:5800:5503:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1117:2421:1000:3700:5801:5604:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1118:2422:1001:3801:5802:5605:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1119:2523:1002:3802:5903:5606:33