اوقات شرعی به افق قلعه شاهخانی
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی قلعه شاهخانی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه شاهخانی

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قلعه شاهخانی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:1513:1917:0520:2320:4321:3900:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:1514:1918:0521:2421:4422:4001:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:1415:1919:0622:2522:4523:4002:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:1316:1920:0623:2523:4600:4103:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1317:1921:0600:2600:4601:4204:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1218:2022:0601:2701:4702:4305:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1219:2023:0602:2802:4803:4406:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:1220:2000:0603:2803:4904:4507:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:1121:2001:0704:2904:4905:4608:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:1122:2002:0705:2905:5006:4709:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2916:1123:2003:0706:3006:5107:4710:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:1000:2004:0707:3107:5108:4811:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2818:1001:2105:0708:3108:5209:4912:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:1002:2106:0709:3209:5210:5013:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2720:0903:2107:0810:3210:5311:5014:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2721:0904:2108:0811:3311:5412:5115:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0905:2109:0812:3312:5413:5216:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2623:0906:2110:0813:3413:5514:5217:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2600:0907:2211:0814:3414:5515:5318:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0908:2212:0915:3515:5616:5319:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0909:2213:0916:3516:5617:5420:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2503:0910:2214:0917:3617:5718:5521:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2504:0911:2215:0918:3618:5719:5522:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2505:0912:2316:1019:3719:5720:5523:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0913:2317:1020:3720:5821:5600:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0914:2318:1021:3721:5822:5601:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0915:2319:1022:3822:5923:5702:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2509:0916:2320:1023:3823:5900:5703:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0917:2421:1100:3800:5901:5704:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0918:2422:1101:3901:5902:5805:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0919:2423:1102:3903:0003:5806:32