اوقات شرعی به افق جیحون آباد
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی جیحون آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیحون آباد

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق جیحون آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2406:0813:2217:0820:3620:5721:5500:30
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2407:0814:2218:0921:3621:5722:5501:30
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2408:0815:2219:0922:3622:5723:5502:30
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2509:0916:2320:0923:3723:5700:5503:31
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2510:0917:2321:0900:3700:5701:5504:31
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2511:0918:2322:1001:3701:5702:5505:31
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2612:1019:2323:1002:3702:5803:5506:31
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2613:1020:2300:1003:3703:5804:5507:32
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2714:1021:2401:1004:3704:5705:5508:32
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2715:1122:2402:1005:3705:5706:5509:32
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2816:1123:2403:1006:3706:5707:5510:32
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2917:1200:2404:1107:3707:5708:5511:33
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2918:1201:2405:1108:3608:5709:5412:33
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3019:1302:2506:1109:3609:5710:5413:33
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3120:1303:2507:1110:3610:5711:5414:33
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:1404:2508:1111:3611:5612:5415:34
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3222:1405:2509:1112:3612:5613:5316:34
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3323:1506:2510:1213:3513:5614:5317:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3400:1507:2511:1214:3514:5615:5218:34
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3401:1608:2512:1215:3515:5516:5219:35
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3502:1609:2613:1216:3516:5517:5120:35
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3603:1710:2614:1217:3417:5418:5121:35
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3704:1811:2615:1218:3418:5419:5022:35
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3805:1812:2616:1219:3319:5420:5023:36
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3906:1913:2617:1220:3320:5321:4900:36
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4007:1914:2618:1221:3221:5322:4801:36
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4108:2015:2619:1222:3222:5223:4802:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4209:2116:2620:1223:3123:5100:4703:37
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4310:2117:2621:1200:3100:5101:4604:37
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4411:2218:2622:1201:3001:5002:4505:37
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4512:2319:2623:1202:3002:5003:4406:37