اوقات شرعی به افق آب باریک
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی آب باریک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب باریک

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آب باریک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1313:1617:0220:2020:4021:3500:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1214:1618:0221:2121:4122:3601:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1215:1619:0222:2122:4123:3702:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1116:1620:0223:2223:4200:3803:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1117:1721:0300:2300:4301:3904:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1018:1722:0301:2301:4402:3905:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1019:1723:0302:2402:4403:4006:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:0920:1700:0303:2503:4504:4107:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0921:1701:0304:2504:4605:4208:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0922:1702:0305:2605:4606:4309:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:0823:1703:0406:2706:4707:4410:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0800:1804:0407:2707:4808:4411:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:0801:1805:0408:2808:4809:4512:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0702:1806:0409:2809:4910:4613:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:0703:1807:0410:2910:5011:4614:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0704:1808:0411:3011:5012:4715:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0705:1809:0512:3012:5113:4816:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:0706:1910:0513:3113:5114:4817:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:0707:1911:0514:3114:5215:4918:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0708:1912:0515:3215:5216:5019:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2302:0609:1913:0516:3216:5317:5020:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0610:1914:0617:3217:5318:5121:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2304:0611:2015:0618:3318:5419:5122:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:0612:2016:0619:3319:5420:5223:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0613:2017:0620:3420:5421:5200:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0714:2018:0721:3421:5522:5201:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0715:2019:0722:3422:5523:5302:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0716:2120:0723:3523:5500:5303:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0717:2121:0700:3500:5601:5304:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0718:2122:0701:3501:5602:5405:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0719:2123:0802:3502:5603:5406:29