اوقات شرعی به افق باینگان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی باینگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باینگان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باینگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:1713:2217:0820:2620:4721:4200:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:1614:2218:0821:2721:4722:4301:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:1615:2219:0922:2822:4823:4402:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1516:2220:0923:2923:4900:4503:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1517:2221:0900:2900:5001:4604:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1418:2222:0901:3001:5002:4705:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1419:2223:0902:3102:5103:4806:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1420:2200:0903:3103:5204:4807:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1321:2201:1004:3204:5205:4908:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1322:2302:1005:3305:5306:5009:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1223:2303:1006:3306:5407:5110:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1200:2304:1007:3407:5408:5211:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1201:2305:1008:3408:5509:5212:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1202:2306:1109:3509:5610:5313:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1103:2307:1110:3610:5611:5414:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1104:2408:1111:3611:5712:5515:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1105:2409:1112:3712:5713:5516:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1106:2410:1113:3713:5814:5617:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1107:2411:1214:3814:5815:5618:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:1108:2412:1215:3815:5916:5719:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1109:2513:1216:3916:5917:5820:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1010:2514:1217:3918:0018:5821:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1011:2515:1218:3919:0019:5922:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1012:2516:1319:4020:0120:5923:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1113:2517:1320:4021:0122:0000:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1114:2618:1321:4122:0223:0001:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1115:2619:1322:4123:0200:0002:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1116:2620:1323:4100:0201:0103:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1117:2621:1400:4101:0202:0104:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1118:2622:1401:4202:0303:0105:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:1119:2723:1402:4203:0304:0106:34