اوقات شرعی به افق زهکلوت
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی زهکلوت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زهکلوت

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی تیر ماه به افق زهکلوت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0905:4012:3816:0719:3519:5420:4523:52
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0906:4113:3817:0720:3520:5421:4500:52
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1007:4114:3818:0821:3521:5422:4501:52
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1008:4115:3819:0822:3522:5423:4502:53
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1009:4116:3820:0823:3523:5400:4503:53
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1110:4217:3921:0800:3500:5401:4504:53
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1111:4218:3922:0901:3601:5402:4505:53
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1112:4219:3923:0902:3602:5403:4506:53
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1213:4320:3900:0903:3603:5404:4507:54
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1214:4321:3901:0904:3604:5405:4508:54
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1315:4422:4002:1005:3605:5406:4509:54
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1316:4423:4003:1006:3606:5407:4510:54
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1417:4400:4004:1007:3607:5408:4511:55
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1418:4501:4005:1008:3608:5409:4512:55
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1519:4502:4006:1109:3509:5410:4513:55
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1520:4603:4107:1110:3510:5411:4514:55
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1621:4604:4108:1111:3511:5412:4415:56
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1622:4605:4109:1112:3512:5413:4416:56
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1723:4706:4110:1113:3513:5414:4417:56
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1800:4707:4111:1214:3514:5315:4418:56
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1801:4808:4112:1215:3515:5316:4319:56
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1902:4809:4113:1216:3416:5317:4320:57
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2003:4910:4114:1217:3417:5218:4221:57
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2004:4911:4215:1318:3418:5219:4222:57
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2105:5012:4216:1319:3319:5220:4223:57
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2206:5013:4217:1320:3320:5121:4100:57
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2207:5114:4218:1321:3321:5122:4101:58
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2308:5115:4219:1322:3222:5123:4002:58
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2409:5216:4220:1323:3223:5000:4003:58
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2510:5217:4221:1400:3200:5001:3904:58
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2511:5318:4222:1401:3101:4902:3805:58