اوقات شرعی به افق قوشچی
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی قوشچی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قوشچی

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قوشچی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1513:2617:1920:3921:0021:5900:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1414:2718:1921:4022:0123:0001:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1315:2719:1922:4023:0200:0102:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1316:2720:2023:4100:0301:0203:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:1217:2721:2000:4201:0302:0304:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:1218:2722:2001:4302:0403:0405:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:1119:2723:2002:4303:0504:0506:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2213:1020:2700:2003:4404:0605:0607:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:1021:2701:2104:4505:0706:0708:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2015:1022:2702:2105:4606:0707:0809:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2016:0923:2803:2106:4607:0808:0910:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1917:0900:2804:2107:4708:0909:1011:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1818:0801:2805:2208:4809:0910:1112:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1819:0802:2806:2209:4810:1011:1213:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1720:0803:2807:2210:4911:1112:1314:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1621:0804:2808:2211:4912:1113:1315:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1622:0705:2909:2312:5013:1214:1416:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1623:0706:2910:2313:5114:1315:1517:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1500:0707:2911:2314:5115:1316:1518:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1501:0708:2912:2315:5216:1417:1619:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1402:0709:2913:2416:5217:1418:1720:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1403:0710:3014:2417:5318:1519:1721:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1404:0711:3015:2418:5319:1520:1822:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1405:0712:3016:2419:5320:1621:1823:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1406:0713:3017:2520:5421:1622:1900:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1407:0714:3018:2521:5422:1623:1901:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1408:0715:3119:2522:5523:1700:2002:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1409:0716:3120:2523:5500:1701:2003:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1410:0717:3121:2500:5501:1702:2004:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1411:0718:3122:2601:5502:1803:2105:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0719:3223:2602:5603:1804:2106:35