اوقات شرعی به افق کامیاران
امروز : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی کامیاران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کامیاران

سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق کامیاران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1506:4413:2117:0219:5920:1721:0700:37
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1407:4314:2118:0221:0021:1822:0801:37
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1208:4115:2119:0222:0022:1923:0902:36
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1109:4016:2020:0223:0123:2000:1003:36
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0910:3917:2021:0300:0200:2101:1104:36
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0811:3818:2022:0301:0301:2202:1205:35
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0612:3719:2023:0302:0402:2303:1306:35
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0513:3620:2000:0303:0403:2304:1407:35
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0414:3421:2001:0304:0504:2405:1508:34
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0215:3322:2002:0305:0605:2506:1609:34
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0116:3223:1903:0306:0706:2607:1710:34
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5917:3100:1904:0307:0807:2708:1911:34
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5818:3001:1905:0308:0908:2809:2012:33
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5719:2902:1906:0309:0909:2910:2113:33
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5520:2803:1907:0310:1010:2911:2214:33
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5421:2704:1908:0311:1111:3012:2315:33
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5322:2605:1909:0412:1212:3113:2416:32
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5223:2506:1910:0413:1313:3214:2517:32
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5000:2507:1911:0414:1314:3315:2618:32
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4901:2408:1912:0415:1415:3416:2719:32
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4802:2309:1913:0416:1516:3417:2820:31
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4703:2210:1914:0417:1617:3518:2921:31
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4504:2111:1915:0418:1718:3619:3022:31
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4405:2012:1916:0419:1719:3720:3123:31
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4306:2013:1917:0420:1820:3821:3200:31
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4207:1914:1918:0421:1921:3922:3301:30
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4108:1815:1919:0522:2022:3923:3402:30
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4009:1716:1920:0523:2023:4000:3503:30
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3910:1717:1921:0500:2100:4101:3604:30
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3811:1618:1922:0501:2201:4202:3705:30
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3712:1519:1923:0502:2302:4303:3806:30