اوقات شرعی به افق دهگلان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی دهگلان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهگلان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق دهگلان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2006:0613:2217:1020:3821:0021:5800:29
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0614:2318:1121:3922:0022:5901:30
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0715:2319:1122:3923:0023:5902:30
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2109:0716:2320:1123:3900:0000:5903:30
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0717:2321:1100:3901:0001:5904:30
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0818:2322:1201:3902:0002:5905:31
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2312:0819:2423:1202:3903:0003:5906:31
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2313:0820:2400:1203:3904:0004:5907:31
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2414:0921:2401:1204:3905:0005:5908:31
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2415:0922:2402:1205:3906:0006:5909:32
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2516:1023:2403:1206:3907:0007:5810:32
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:1000:2504:1307:3908:0008:5811:32
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:1101:2505:1308:3909:0009:5812:32
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:1102:2506:1309:3909:5910:5813:33
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:1203:2507:1310:3810:5911:5714:33
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:1204:2508:1311:3811:5912:5715:33
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:1305:2509:1312:3812:5913:5716:33
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:1306:2610:1413:3813:5814:5617:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:1407:2611:1414:3714:5815:5618:34
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:1408:2612:1415:3715:5816:5519:34
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:1509:2613:1416:3716:5717:5520:34
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:1610:2614:1417:3617:5718:5421:35
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:1611:2615:1418:3618:5619:5322:35
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1712:2616:1419:3619:5620:5323:35
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1713:2617:1420:3520:5621:5200:35
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1814:2618:1421:3521:5522:5101:36
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1915:2719:1422:3422:5423:5102:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:1916:2720:1423:3323:5400:5003:36
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:2017:2721:1400:3300:5301:4904:36
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:2118:2722:1401:3201:5302:4805:37
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4212:2219:2723:1402:3202:5203:4806:37