اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی حسین آباد کردستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق حسین آباد کردستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2006:0713:2317:1220:4021:0222:0100:30
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2007:0714:2418:1221:4122:0223:0101:30
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0715:2419:1322:4123:0200:0102:31
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2109:0716:2420:1323:4100:0201:0103:31
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2110:0817:2421:1300:4101:0202:0104:31
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0818:2522:1301:4102:0203:0105:31
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2212:0819:2523:1402:4103:0204:0106:32
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2313:0920:2500:1403:4104:0205:0107:32
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2314:0921:2501:1404:4105:0206:0108:32
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2415:1022:2502:1405:4106:0207:0109:32
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:1023:2603:1406:4107:0208:0110:33
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:1000:2604:1407:4108:0209:0111:33
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:1101:2605:1508:4109:0210:0012:33
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:1102:2606:1509:4110:0111:0013:33
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:1203:2607:1510:4011:0112:0014:34
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:1204:2608:1511:4012:0112:5915:34
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:1305:2709:1512:4013:0113:5916:34
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:1406:2710:1513:4014:0014:5817:35
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3000:1407:2711:1514:3915:0015:5818:35
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:1508:2712:1515:3916:0016:5719:35
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:1509:2713:1616:3916:5917:5720:35
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:1610:2714:1617:3817:5918:5621:36
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:1711:2715:1618:3818:5819:5622:36
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1712:2716:1619:3719:5820:5523:36
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1813:2817:1620:3720:5721:5400:36
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1914:2818:1621:3621:5722:5401:37
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1915:2819:1622:3622:5623:5302:37
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:2016:2820:1623:3523:5600:5203:37
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:2117:2821:1600:3500:5501:5104:37
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:2118:2822:1601:3401:5402:5105:37
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4212:2219:2823:1602:3302:5403:5006:38