اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی حسین آباد کردستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حسین آباد کردستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1213:1817:0620:2420:4521:4100:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1214:1818:0621:2521:4522:4201:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1115:1819:0622:2622:4623:4302:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1116:1820:0623:2723:4700:4403:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1017:1821:0700:2700:4801:4504:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1018:1922:0701:2801:4902:4605:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0919:1923:0702:2902:4903:4606:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0920:1900:0703:2903:5004:4707:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0821:1901:0704:3004:5105:4808:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2515:0822:1902:0805:3105:5106:4909:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0723:1903:0806:3106:5207:5010:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2417:0700:1904:0807:3207:5308:5111:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0701:2005:0808:3308:5309:5112:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0702:2006:0809:3309:5410:5213:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0603:2007:0910:3410:5511:5314:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:0604:2008:0911:3411:5512:5415:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2122:0605:2009:0912:3512:5613:5416:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2123:0606:2010:0913:3513:5614:5517:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2100:0607:2111:0914:3614:5715:5618:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2001:0608:2112:1015:3615:5716:5619:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2002:0509:2113:1016:3716:5817:5720:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2003:0510:2114:1017:3717:5818:5721:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2004:0511:2115:1018:3818:5919:5822:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2005:0512:2216:1019:3819:5920:5823:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0513:2217:1120:3821:0021:5900:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0614:2218:1121:3922:0022:5901:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0615:2219:1122:3923:0023:5902:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0616:2320:1123:3900:0101:0003:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0617:2321:1200:4001:0102:0004:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0618:2322:1201:4002:0103:0005:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0619:2323:1202:4003:0104:0106:30