اوقات شرعی به افق تیژ تیژ
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تیژ تیژ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تیژ تیژ

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تیژ تیژ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1413:2017:0720:2620:4621:4200:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1414:2018:0821:2621:4722:4301:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1315:2019:0822:2722:4823:4402:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1316:2020:0823:2823:4800:4503:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1217:2021:0800:2900:4901:4604:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1218:2022:0801:2901:5002:4705:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1119:2023:0802:3002:5103:4706:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:1120:2100:0903:3103:5104:4807:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2814:1021:2101:0904:3104:5205:4908:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:1022:2102:0905:3205:5306:5009:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:1023:2103:0906:3306:5307:5110:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0900:2104:0907:3307:5408:5211:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:0901:2105:0908:3408:5509:5212:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0902:2206:1009:3409:5510:5313:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:0903:2207:1010:3510:5611:5414:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0804:2208:1011:3611:5612:5515:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0805:2209:1012:3612:5713:5516:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:0806:2210:1113:3713:5714:5617:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0807:2211:1114:3714:5815:5618:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2301:0808:2312:1115:3815:5916:5719:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2302:0809:2313:1116:3816:5917:5820:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0810:2314:1117:3817:5918:5821:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0811:2315:1218:3919:0019:5922:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0812:2316:1219:3920:0020:5923:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0813:2417:1220:4021:0122:0000:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0814:2418:1221:4022:0123:0001:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0815:2419:1222:4023:0100:0002:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0816:2420:1323:4100:0201:0103:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0817:2521:1300:4101:0202:0104:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0818:2522:1301:4102:0203:0105:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0919:2523:1302:4103:0204:0206:32