اوقات شرعی به افق سوته
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی سوته

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوته

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق سوته
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1406:4513:2317:0620:0320:2221:1300:39
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1307:4314:2318:0621:0421:2322:1401:38
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1108:4215:2319:0622:0522:2423:1502:38
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1009:4116:2320:0623:0523:2400:1603:38
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0810:4017:2321:0600:0600:2501:1704:37
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0711:3918:2322:0601:0701:2602:1805:37
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0512:3719:2223:0702:0802:2703:1906:37
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0413:3620:2200:0703:0903:2804:2007:36
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0214:3521:2201:0704:1004:2905:2108:36
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0115:3422:2202:0705:1005:3006:2209:36
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5916:3323:2203:0706:1106:3107:2310:35
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5817:3200:2204:0707:1207:3208:2411:35
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5718:3101:2205:0708:1308:3309:2512:35
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5519:3002:2206:0709:1409:3310:2613:35
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5420:2903:2107:0810:1510:3411:2814:34
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5221:2804:2108:0811:1611:3512:2915:34
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5122:2705:2109:0812:1612:3613:3016:34
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5023:2606:2110:0813:1713:3714:3117:33
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4800:2507:2111:0814:1814:3815:3218:33
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4701:2408:2112:0815:1915:3916:3319:33
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4602:2309:2113:0816:2016:4017:3420:33
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4503:2210:2114:0817:2117:4118:3521:33
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4304:2111:2115:0918:2118:4119:3622:32
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4205:2012:2116:0919:2219:4220:3723:32
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4106:1913:2117:0920:2320:4321:3800:32
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4007:1914:2118:0921:2421:4422:3901:32
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3908:1815:2119:0922:2522:4523:4002:32
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3809:1716:2120:0923:2523:4600:4203:31
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3610:1617:2121:0900:2600:4701:4304:31
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3511:1618:2122:1001:2701:4702:4405:31
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3412:1519:2123:1002:2802:4803:4506:31