اوقات شرعی به افق سنته
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی سنته

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنته

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنته
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1313:2017:0920:2820:4921:4500:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1214:2018:1021:2921:4922:4601:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1215:2119:1022:3022:5023:4702:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1116:2120:1023:3023:5100:4803:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1117:2121:1000:3100:5201:4904:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1018:2122:1001:3201:5302:5005:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:1019:2123:1002:3202:5303:5106:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0920:2100:1103:3303:5404:5207:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0921:2101:1104:3404:5505:5308:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0822:2102:1105:3505:5506:5409:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:0823:2203:1106:3506:5607:5510:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0800:2204:1107:3607:5708:5611:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0701:2205:1208:3608:5709:5612:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0702:2206:1209:3709:5810:5713:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0703:2207:1210:3810:5911:5814:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0704:2208:1211:3811:5912:5915:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0705:2309:1312:3913:0013:5916:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:0606:2310:1313:3914:0015:0017:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0607:2311:1314:4015:0116:0118:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0608:2312:1315:4016:0117:0119:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0609:2313:1316:4117:0218:0220:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1903:0610:2414:1417:4118:0219:0221:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1904:0611:2415:1418:4219:0320:0322:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0612:2416:1419:4220:0321:0323:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0613:2417:1420:4221:0422:0400:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0614:2418:1521:4322:0423:0401:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0615:2519:1522:4323:0400:0502:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0616:2520:1523:4300:0501:0503:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0617:2521:1500:4401:0502:0504:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0718:2522:1501:4402:0503:0505:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0719:2523:1602:4403:0604:0606:31