اوقات شرعی به افق سنته
امروز : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی سنته

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنته

سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق سنته
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1306:4313:2317:0520:0220:2121:1200:38
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1107:4214:2218:0521:0321:2222:1301:37
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1008:4115:2219:0522:0422:2323:1402:37
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0809:4016:2220:0523:0523:2400:1503:36
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0710:3817:2221:0600:0600:2501:1604:36
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0511:3718:2222:0601:0601:2602:1705:36
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0412:3619:2123:0602:0702:2703:1906:35
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0213:3520:2100:0603:0803:2704:2007:35
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0114:3421:2101:0604:0904:2805:2108:35
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5915:3322:2102:0605:1005:2906:2209:35
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5816:3123:2103:0606:1106:3007:2310:34
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5617:3000:2104:0607:1207:3108:2411:34
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5518:2901:2105:0708:1208:3209:2512:34
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5319:2802:2106:0709:1309:3310:2613:33
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5220:2703:2007:0710:1410:3411:2714:33
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5121:2604:2008:0711:1511:3512:2815:33
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4922:2505:2009:0712:1612:3613:2916:33
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4823:2406:2010:0713:1713:3714:3117:32
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4700:2307:2011:0714:1814:3715:3218:32
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4501:2208:2012:0815:1815:3816:3319:32
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4402:2109:2013:0816:1916:3917:3420:32
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4303:2110:2014:0817:2017:4018:3521:31
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4204:2011:2015:0818:2118:4119:3622:31
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4005:1912:2016:0819:2219:4220:3723:31
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3906:1813:2017:0820:2320:4321:3800:31
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3807:1714:2018:0821:2321:4422:3901:31
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3708:1615:2019:0922:2422:4423:4002:30
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3609:1616:2020:0923:2523:4500:4103:30
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3510:1517:2021:0900:2600:4601:4204:30
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3411:1418:2022:0901:2701:4702:4305:30
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3312:1419:2023:0902:2702:4803:4406:30