اوقات شرعی به افق علی آباد کردستان
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی علی آباد کردستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد کردستان

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق علی آباد کردستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1106:4213:2117:0420:0120:2021:1100:36
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0907:4014:2118:0421:0221:2122:1201:35
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0808:3915:2019:0422:0222:2223:1302:35
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0609:3816:2020:0423:0323:2200:1403:35
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0510:3717:2021:0400:0400:2301:1504:34
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0311:3518:2022:0401:0501:2402:1605:34
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0212:3419:2023:0402:0602:2503:1706:34
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0013:3320:2000:0403:0703:2604:1807:33
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5914:3221:1901:0504:0804:2705:2008:33
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5715:3122:1902:0505:0905:2806:2109:33
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5616:3023:1903:0506:0906:2907:2210:32
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5417:2800:1904:0507:1007:3008:2311:32
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5318:2701:1905:0508:1108:3109:2412:32
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5119:2602:1906:0509:1209:3210:2513:32
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5020:2503:1907:0510:1310:3311:2614:31
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4821:2404:1908:0611:1411:3312:2715:31
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4722:2305:1909:0612:1512:3413:2816:31
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4623:2206:1910:0613:1513:3514:2917:31
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4400:2107:1911:0614:1614:3615:3118:30
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4301:2008:1912:0615:1715:3716:3219:30
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4202:1909:1813:0616:1816:3817:3320:30
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4003:1910:1814:0617:1917:3918:3421:30
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3904:1811:1815:0718:2018:4019:3522:29
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3805:1712:1816:0719:2019:4120:3623:29
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3706:1613:1817:0720:2120:4121:3700:29
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3607:1514:1818:0721:2221:4222:3801:29
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3408:1415:1819:0722:2322:4323:3902:29
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3309:1416:1920:0723:2423:4400:4003:29
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3210:1317:1921:0800:2400:4501:4104:28
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3111:1218:1922:0801:2501:4602:4205:28
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3012:1219:1923:0802:2602:4703:4306:28