اوقات شرعی به افق آرمرده
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی آرمرده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آرمرده

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آرمرده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1713:2317:1220:3120:5121:4800:33
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1614:2418:1221:3121:5222:4901:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1515:2419:1222:3222:5323:5002:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1516:2420:1323:3323:5300:5103:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1417:2421:1300:3400:5401:5104:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1418:2422:1301:3401:5502:5205:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1319:2423:1302:3502:5603:5306:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:1320:2400:1303:3603:5604:5407:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:1321:2401:1304:3604:5705:5508:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:1222:2402:1405:3705:5806:5609:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:1223:2503:1406:3806:5907:5710:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:1100:2504:1407:3807:5908:5811:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:1101:2505:1408:3909:0009:5812:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:1102:2506:1409:3910:0010:5913:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:1103:2507:1510:4011:0112:0014:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:1004:2508:1511:4112:0213:0115:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:1005:2609:1512:4113:0214:0116:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:1006:2610:1513:4214:0315:0217:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:1007:2611:1614:4215:0316:0318:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:1008:2612:1615:4316:0417:0319:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2302:1009:2613:1616:4317:0418:0420:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:1010:2714:1617:4418:0519:0421:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2304:1011:2715:1618:4419:0520:0522:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:1012:2716:1719:4420:0621:0523:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:1013:2717:1720:4521:0622:0600:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:1014:2718:1721:4522:0623:0601:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:1015:2819:1722:4523:0700:0702:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:1016:2820:1823:4600:0701:0703:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2310:1017:2821:1800:4601:0702:0704:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:1018:2822:1801:4602:0803:0705:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:1019:2923:1802:4703:0804:0806:35