اوقات شرعی به افق سلفچگان
امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی سلفچگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلفچگان

دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق سلفچگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1205:5613:1016:5620:2420:4521:4300:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1306:5614:1017:5721:2421:4522:4301:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1307:5715:1018:5722:2422:4523:4302:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1308:5716:1119:5723:2423:4500:4303:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1409:5717:1120:5700:2500:4501:4304:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1410:5818:1121:5701:2501:4502:4305:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1411:5819:1122:5802:2502:4503:4306:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1512:5820:1223:5803:2503:4504:4307:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1513:5921:1200:5804:2504:4505:4308:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1614:5922:1201:5805:2505:4506:4309:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1615:5923:1202:5806:2506:4507:4310:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1717:0000:1203:5907:2507:4508:4311:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1818:0001:1204:5908:2408:4509:4212:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1819:0102:1305:5909:2409:4510:4213:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1920:0103:1306:5910:2410:4511:4214:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2021:0204:1307:5911:2411:4412:4115:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2022:0205:1308:5912:2412:4413:4116:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2123:0306:1310:0013:2313:4414:4117:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2200:0307:1311:0014:2314:4415:4018:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2301:0408:1412:0015:2315:4316:4019:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2402:0509:1413:0016:2316:4317:3920:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2503:0510:1414:0017:2217:4318:3921:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2504:0611:1415:0018:2218:4219:3822:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2605:0612:1416:0019:2119:4220:3823:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2706:0713:1417:0020:2120:4121:3700:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2807:0814:1418:0021:2121:4122:3601:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2908:0815:1419:0022:2022:4023:3602:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3009:0916:1420:0023:1923:4000:3503:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3110:1017:1421:0000:1900:3901:3404:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3211:1018:1522:0001:1801:3802:3305:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3312:1119:1523:0002:1802:3803:3306:25