اوقات شرعی به افق اسفرورین
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی اسفرورین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسفرورین

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسفرورین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0113:0816:5620:1520:3521:3200:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0014:0817:5621:1621:3622:3301:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0015:0818:5722:1622:3723:3402:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1708:5916:0819:5723:1723:3800:3503:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1609:5917:0820:5700:1800:3801:3604:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1510:5818:0821:5701:1901:3902:3705:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1511:5819:0822:5702:1902:4003:3806:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1412:5720:0823:5803:2003:4104:3807:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1313:5721:0900:5804:2104:4105:3908:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1214:5622:0901:5805:2105:4206:4009:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1215:5623:0902:5806:2206:4307:4110:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1116:5600:0903:5807:2307:4308:4211:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1117:5501:0904:5908:2308:4409:4312:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:5502:0905:5909:2409:4510:4313:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:5503:0906:5910:2410:4511:4414:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:5504:1007:5911:2511:4612:4515:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:5405:1008:5912:2512:4713:4616:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0822:5406:1010:0013:2613:4714:4617:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0823:5407:1011:0014:2614:4815:4718:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0800:5408:1012:0015:2715:4816:4719:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:5409:1113:0016:2716:4917:4820:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:5410:1114:0017:2817:4918:4921:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:5411:1115:0118:2818:5019:4922:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:5412:1116:0119:2919:5020:5023:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:5413:1117:0120:2920:5021:5000:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:5414:1218:0121:2921:5122:5001:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:5415:1219:0222:3022:5123:5102:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5416:1220:0223:3023:5100:5103:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5417:1221:0200:3000:5201:5104:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5518:1322:0201:3101:5202:5205:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5519:1323:0202:3102:5203:5206:19