اوقات شرعی به افق دانسفهان
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی دانسفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دانسفهان

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق دانسفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0805:5513:1317:0220:3120:5221:5200:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0806:5514:1318:0321:3121:5222:5201:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0907:5615:1319:0322:3122:5223:5202:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0908:5616:1420:0323:3123:5200:5203:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0909:5617:1421:0300:3100:5201:5204:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1010:5718:1422:0301:3101:5302:5205:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1011:5719:1423:0402:3102:5303:5206:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1112:5720:1400:0403:3103:5304:5207:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1113:5821:1501:0404:3104:5305:5208:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1214:5822:1502:0405:3105:5206:5209:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1315:5923:1503:0406:3106:5207:5210:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1316:5900:1504:0507:3107:5208:5111:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1418:0001:1505:0508:3108:5209:5112:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1519:0002:1606:0509:3109:5210:5113:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1520:0103:1607:0510:3110:5211:5014:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1621:0104:1608:0511:3011:5112:5015:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1722:0205:1609:0512:3012:5113:5016:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1823:0206:1610:0513:3013:5114:4917:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1800:0307:1611:0514:3014:5015:4918:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1901:0408:1712:0615:2915:5016:4819:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2002:0409:1713:0616:2916:5017:4820:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2103:0510:1714:0617:2817:4918:4721:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2204:0511:1715:0618:2818:4919:4622:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2305:0612:1716:0619:2819:4820:4623:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2406:0713:1717:0620:2720:4821:4500:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2507:0714:1718:0621:2721:4722:4401:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2608:0815:1719:0622:2622:4723:4402:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2709:0916:1720:0623:2623:4600:4303:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2810:1017:1721:0600:2500:4501:4204:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2911:1018:1722:0601:2401:4502:4105:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3012:1119:1723:0602:2402:4403:4006:27