اوقات شرعی به افق آباده طشک
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی آباده طشک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آباده طشک

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تیر ماه به افق آباده طشک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2105:5512:5716:3219:5920:1821:1100:10
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2106:5513:5717:3220:5921:1922:1101:10
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2107:5614:5818:3221:5922:1923:1202:10
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2208:5615:5819:3322:5923:1900:1203:11
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2209:5616:5820:3300:0000:1901:1204:11
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2210:5717:5821:3301:0001:1902:1205:11
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2311:5718:5822:3302:0002:1903:1206:11
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2312:5719:5923:3403:0003:1904:1207:11
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2413:5820:5900:3404:0004:1905:1208:12
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2414:5821:5901:3405:0005:1906:1209:12
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2515:5822:5902:3406:0006:1907:1210:12
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2516:5923:5903:3407:0007:1908:1211:12
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2617:5901:0004:3508:0008:1909:1112:13
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0002:0005:3509:0009:1910:1113:13
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0003:0006:3510:0010:1911:1114:13
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0104:0007:3510:5911:1912:1115:13
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0105:0008:3611:5912:1813:1016:14
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0106:0009:3612:5913:1814:1017:14
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0207:0010:3613:5914:1815:1018:14
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0208:0111:3614:5915:1816:0919:14
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:0309:0112:3615:5816:1717:0920:14
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0310:0113:3716:5817:1718:0921:15
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:0411:0114:3717:5818:1719:0822:15
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:0512:0115:3718:5719:1620:0823:15
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0513:0116:3719:5720:1621:0700:15
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:0614:0117:3720:5721:1622:0701:15
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:0615:0118:3721:5622:1523:0602:16
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3609:0716:0119:3722:5623:1500:0603:16
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:0717:0120:3823:5500:1401:0504:16
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:0818:0221:3800:5501:1402:0405:16
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:0819:0222:3801:5402:1303:0406:16