اوقات شرعی به افق آباده طشک
امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی آباده طشک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آباده طشک

دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تیر ماه به افق آباده طشک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2105:5512:5716:3219:5920:1821:1100:10
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2106:5513:5717:3220:5921:1822:1101:10
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2107:5614:5718:3221:5922:1923:1202:10
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2208:5615:5819:3322:5923:1900:1203:10
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2209:5616:5820:3300:0000:1901:1204:11
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2210:5717:5821:3301:0001:1902:1205:11
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2311:5718:5822:3302:0002:1903:1206:11
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2312:5719:5923:3403:0003:1904:1207:11
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2313:5820:5900:3404:0004:1905:1208:12
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2414:5821:5901:3405:0005:1906:1209:12
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2415:5822:5902:3406:0006:1907:1210:12
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2516:5923:5903:3407:0007:1908:1211:12
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2517:5900:5904:3508:0008:1909:1112:13
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:0002:0005:3509:0009:1910:1113:13
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0003:0006:3510:0010:1911:1114:13
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0004:0007:3510:5911:1912:1115:13
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2822:0105:0008:3611:5912:1813:1116:14
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:0106:0009:3612:5913:1814:1017:14
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2900:0207:0010:3613:5914:1815:1018:14
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:0208:0111:3614:5915:1816:1019:14
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3002:0309:0112:3615:5816:1717:0920:14
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3103:0310:0113:3616:5817:1718:0921:15
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3204:0411:0114:3717:5818:1719:0822:15
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:0412:0115:3718:5819:1620:0823:15
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:0513:0116:3719:5720:1621:0700:15
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:0514:0117:3720:5721:1622:0701:15
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:0615:0118:3721:5622:1523:0602:16
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:0716:0119:3722:5623:1500:0603:16
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:0717:0120:3723:5600:1401:0504:16
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:0818:0221:3800:5501:1402:0505:16
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:0819:0222:3801:5502:1303:0406:16